El Banc d’Espanya ha constatat que en els últims mesos, des del setembre fins a l’abril, els crèdits hipotecaris s’han encarit. En el seu informe trimestral publicat aquest dijous, el supervisor afirma que els interessos han augmentat 30 punts percentuals i atribueix l’increment als recents “canvis legislatius”. L’organisme es refereix al decret que el govern de Pedro Sánchez va aprovar al novembre per fer que els bancs assumissin per llei l’impost dels actes jurídics documentats (AJD).

La banca, que veu com un entorn de tipus baixos limita la seva rendibilitat, ha repercutit en el client la mesura. A més, les entitats han de fer-se càrrec de la majoria de despeses hipotecàries des de l’entrada en vigor de la nova llei del crèdit immobiliari, el 16 de juny. El Banc d’Espanya, però, encara no ha valorat si els últims canvis encariran encara més les hipoteques.